Rapport over 10 jaar ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’

10 jaar geleden werd het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ gepubliceerd. Dit plan kwam er na de stijging in sterfgevallen tijdens de zeer warme zomer van 2003, die eveneens een significante luchtvervuiling kende. Nu er 10 jaar verlopen zijn, maakte de ‘Werkgroep Ozon en Hittegolf’, een samenwerking tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen, een rapport op van het plan. Het rapport geeft de evolutie weer van de zomers van de laatste 10 jaar en toont duidelijk dat de zomers van 2003 en 2006 de meest kritieke waren. In 2003 zijn in België alleen 1.300 65-plussers meer overleden dan de jaren ervoor. Een nieuw ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ zal in 2014 gepubliceerd worden en zal verder bouwen op het plan van 2003.


De zomer van 2003
 
In de zomer van 2003 kende België, net als de rest van Europa, een nooit geziene stijging van de temperaturen. Deze ging gepaard met een aanzienlijke stijging van de luchtvervuiling door ozon enfijne stofdeeltjes. Deze stijgingen kwamen samen met hogeresterftecijfers, vooral bij kwetsbare personen. Men schat dat in 2003 in Europa 45.000 mensen gestorven zijn ten gevolge van de hitte en de ozon. In België zijn 1.300 personen extra overleden, in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, in vergelijking met de 5 voorgaande jaren, goed voor een toename met 19% van het totale aantal overlijdens in de eerste 2 weken van augustus.
 
Het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’
 
Om de nefaste gevolgen van deze klimatologische periodes te bestrijden, hebben de federale en gefedereerde overheden, die in België verantwoordelijk zijn voor leefmilieu en gezondheid, in 2003 een hittegolf- en ozonpiekenplan opgesteld, met maatregelen die de risico’s van hitte en ozon moet tegengaan. Het plan omvat drie fasen: een waakzaamheidsfase, een waarschuwingsfase (onderverdeeld in twee niveaus) en een alarmfase. Dit plan toont hoe iedereen kwetsbare personen kan identificeren en geeft tips om problemen door hitte te voorkomen, vooral bij zieken, bejaarden en kleine kinderen. Het hittegolf- en ozonpiekenplan is nu 10 jaar oud en de parameters over leefmilieu en gezondheid die erin beschreven staan werden geanalyseerd in een rapport van de ‘Werkgroep Ozon en Hittegolf’
 
Het rapport over het plan
 
De Nationale Cel leefmilieu-Gezondheid heeft een Werkgroep Ozon en Hittegolf samengesteld, bestaande uit leden van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten, om het huidige rapport te schrijven. Uit de analyse blijkt dat sinds 2005, de 2dewaarschuwingsfase (30°C gedurende minstens 3 dagen of een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 µg/m3) , 7 keer ingegaan is. De alarmfase (30°C gedurende minstens 3 dagen en een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 240 µg/m3) is echter nooit ingegaan. Het rapport stelt vast dat er in de maanden waarin het plan van kracht is, grotere sterftecijfers zijn, vooral bij 65-plussers, en dat er link is met temperatuur, ozon en waarschijnlijk de toename van andere vervuilende stoffen in de lucht tijdens de zomer.
Het plan van 2003 zal herwerkt worden in 2014 en zal daarbij verder bouwen op de conclusies van het rapport.