OpenFed - General-purpose, multilingual Drupal distribution

Welkom bij
Leefmilieu-Gezondheid België

LEES MEER OVER NEHAP

Home

ONZE LAATSTE PROJECTEN

LAATSTE NIEUWS

 • 19.03
  Dertig landen verzamelden op 10 en 11 december in Brussel voor een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over leefmilieu en gezondheid. Het ging om de derde Leefmilieu en Gezondheid Taskforce (Environment and Health Taskforce – EHTF). De landen beslisten om ziektes gerelateerd aan asbest, en blootstelling aan passief roken en giftige chemicaliën harder te bestrijden. Gastheren van deze vergadering waren de Belgische federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.
 • 19.03
  Gezondheidsprofessionelen, zoals dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en anderen, kunnen in de toekomst een certificaat behalen in milieugeneeskunde. Tijdens hun studies zullen ze hiervoor zowel een basisopleiding als een voortgezette opleiding in milieugeneeskunde krijgen.
 • 19.03
  In 2011 bevestigde MODIRISK, een federaal wetenschappelijk onderzoek, de aanwezigheid van exotische muggen op Belgisch grondgebied. Daarop werden twee interministeriële nationale werkgroepen opgericht: de Werkgroep Leefmilieu en de Werkgroep Gezondheid. Zij dienden de nieuwe problematiek van ‘exotische muggen’ te analyseren, zowel op wetenschappelijk als op juridisch vlak. De resultaten van de beide werkgroepen werden samengevoegd in één rapport. Ze vormen een kader met aanbevelingen voor het bewaken en bestrijden van exotische muggen. Dit kader werd in januari 2014 goedgekeurd door de Ministers van Leefmilieu en Gezondheid. Dankzij deze integrale aanpak, wordt het probleem ‘exotische muggen’ doeltreffender voorkomen en bestreden.
 • 19.03
  10 jaar geleden werd het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ gepubliceerd. Dit plan kwam er na de stijging in sterfgevallen tijdens de zeer warme zomer van 2003, die eveneens een significante luchtvervuiling kende. Nu er 10 jaar verlopen zijn, maakte de ‘Werkgroep Ozon en Hittegolf’, een samenwerking tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen, een rapport op van het plan. Het rapport geeft de evolutie weer van de zomers van de laatste 10 jaar en toont duidelijk dat de zomers van 2003 en 2006 de meest kritieke waren. In 2003 zijn in België alleen 1.300 65-plussers meer overleden dan de jaren ervoor. Een nieuw ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ zal in 2014 gepubliceerd worden en zal verder bouwen op het plan van 2003.

top

PERMANENT SECRETARIAAT VAN DE NATIONALE CEL LEEFMILIEU-GEZONDHEID

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40/10
1060 Sint-Gillis
+32 (0) 2 524 93 50
nehap@gezondheid.belgie.be